t

3-ten-cong-ty-va-bieu-tuong-quy-chuan4-ti-le-logo

5-khoang-cach-an-toan-cua-logo6-thong-so-mau-sac7-quy-chuan-mau-sac8-cac-dang-logo9-truong-hop-logo-bo-sung10-quy-dinh-su-dung-phong-chu